מכון לטיפולי דיאליזה

מי שחולם גם יגשים

מכון לטיפולי דיאליזה

ציבור החולים מטופלי דיאליזה באיזורנו, מצפים זה שנים כי יוקם מרכז לטיפולי דיאליזה קרוב לביתם. הקמת מכון לטיפולי דיאליזה יקר ומאתגר, אך לא נירתע.

עזור לנו להציל חיים

אתה תהיה השותף לחלומנו. בוא נגשים אותו. יחד נקים מכון לטיפולי דיאליזה באיזורנו, למען החולים המסכנים. למען עם ישראל.